Sa Pusong Bakal ba ay may “forever”, mas matatag ba ito kaysa Pusong Bato?