Sasara ang bulaklak, bubuka ang bulaklak, papasok ang reyna, sasayaw ng chacha