Tara magpagiling tayo ng yelo. Sa tingin nyo paraan itong pinagiling ko?